אוטו גלידה

אפרת ואלינוי צייר אוטו גלידה
אוטו גלידה