לב עם כנפיים

מוריה צייר לב עם כנפיים
לב עם כנפיים