ציקלופ (עין אחת)

נעה צייר ציקלופ (עין אחת)
ציקלופ (עין אחת)