ברכה לראש השנה

אלון צייר ברכה לראש השנה
ברכה לראש השנה