ברכה לראש השנה

פטריק צייר ברכה לראש השנה
ברכה לראש השנה