ברכה לראש השנה

לא אומרת צייר ברכה לראש השנה
ברכה לראש השנה