ברכה לראש השנה

מרים צייר ברכה לראש השנה
ברכה לראש השנה