פרחים אדומים

יואבי צייר פרחים אדומים
פרחים אדומים