פסל החירות (ארה"ב)

רוני צייר פסל החירות (ארה"ב)
פסל החירות (ארה"ב)