מה כתבתי?

יהונתן שלמה איפרגן צייר מה כתבתי?
מה כתבתי?