פתית שלג

יהונתן שלמה איפרגן צייר פתית שלג
פתית שלג