צלחת נשברת

יהונתן שלמה איפרגן צייר צלחת נשברת
צלחת נשברת